Wat bij ziekte

Indien uw kind ziek of afwezig is, verwittig dan altijd de school.

evybiebuyck@sgfv.be of 051/40 35 67

Een mailtje naar de klastitularis wordt zeker gewaardeerd.

Een briefje van de ouders volstaat bij een afwezigheid van 1 tot en met 3 opeenvolgende kalenderdagen.

MAAR dit kan je maar 4 keer in hetzelfde schooljaar toepassen.

BERICHT VAN AFWEZIGHEID.doc.pdf

Een doktersbriefje is verplicht indien uw kind 4 of meer opeenvolgende kalenderdagen ziek is.

Medicatie wordt niet gegeven op school, tenzij u een dokterattest kan voorleggen.


akkoord voor het toedienen van medicatie.pdf
modelattest voor de geneesheer -medicatie klein formaat.pdf