Kalender

belangrijke data 2022-2023

VRIJE DAGEN

19 september '22: pedagogische studiedag - vrije dag voor de kinderen

3 oktober '22: vrije dag

29 oktober '22 - 6 november '22: herfstvakantie

11 november '22: vrije dag - Wapenstilstand

7 december'22: pedagogische studiedag - vrije dag voor de kinderen

24 december '22 - 8 januari '23: kerstvakantie

18 februari '23 - 26 februari'23: krokusvakantie

13 maart '23: vrije dag

1 april '23 - 16 april '23: paasvakantie

1 mei '23: vrije dag - Dag van de Arbeid

2 mei '23: pedagogische studiedag - vrije dag voor de kinderen

18 mei '23 en 19 mei '23 : vrije dag - O.L.H.Hemelvaart en brugdag

29 mei '23: vrije dag - Pinkstermaandag

BELANGRIJKE DAGEN

Ouderavond lager: 8 september '22 om 19u.30

Ouderavond kleuter: 15 september '22 om 19u.30

School- en klasfotografie: 4 oktober '22

Koekeloeremoment: 10 maart '23 van 17 uur tot 19 uur

schoolfeest: 24 t.e.m. 26 maart 2023

Vormsel: 22 april '23

Eerste Communie: 13 mei '23

maatjesfestival: 23 juni '23

jaarkalender

Maandoverzicht