klaswerking

Kleuter

Je peuter start in de gele klas. Naarmate het schooljaar vordert en we al dan niet een grote klas hebben, gaan de eerste kleuters naar de oranje klas.

Onze tweede en derde kleuters vormen samen 2 klassen: de groene en de blauwe klas.

We werken dus met gemengde groepen.

Waarom?

  • kinderen leren veel van elkaar

  • kinderen kunnen op hun eigen tempo ontwikkelen

  • de leerkracht kan intenser samenwerken met het kind

Lager

Onze school heeft 6 lagere klassen. De kinderen zitten bij hun leeftijdsgenootjes.

Er wordt gewerkt met een 3-sporenbeleid. Kinderen gaan zelf kiezen in welke groep ze aan het werk gaan. Dit is een vorm van differentiëren. Daarnaast werken ze ook in teams.


Zowel in kleuter als lager vinden we een aantal ontwikkelingen heel belangrijk.

Zelfstandigheid - samenwerken - leren van elkaar

Niet alleen kennis staat hoog aangeschreven, maar ook voor het welbevinden, socio-emotionele, betrokkenheid, gezondheid is er heel veel aandacht.

We leren kinderen hun talenten, hun 'kunnen' zelf ontdekken.