Katholieke dialoogschool

Met de kinderen willen we groeien naar een katholieke dialoogschool. We gaan met alle kinderen in dialoog en luisteren naar elkaar. Op die manier gaan we op zoek naar een leefbare samenleving met respect voor iedereen.

Lees HIER onze volledige visietekst.

Samen werken aan katholieke dialoogscholen vraagt een engagement van ieder die bij het onderwijs betrokken is: leerlingen, leraars, ouders, personeelsleden, leidinggevenden en bestuurders. Tegelijk heeft ook de school verwachtingen ten aanzien van de lokale gemeenschap en de samenleving.

Samen werken we aan katholieke dialoogscholen in Vlaanderen.

Lees HIER de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs Vlaanderen.